بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
از فرماندهی سپاه تا مسافرکشی برای تامین مخارج نیازمندان


خبرگزاری مهر- گروه سیاست: بانوی
مبارز ایران که نامش بخشی از تاریخ مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ماست،
چرا که نقش وی در فرازهای برجسته تاریخ انقلاب اسلامی فراموش نشدنی است.
صحبت از مرضيه حديدچي(دباغ) تنها محافظ زن امام خمینی(ره) و اولین فرمانده
سپاه زن است.

زمانی به عنوان یک الگوی تمام عیار زن انقلابی شناخته شد که در سال ۱۳۵۳
به جرم شاگردی در محضر آیت الله سعیدی و فعالیت های انقلابی به همراه دختر
نوجوانش رضوانه دستگیر و در زندان های مخوف رژیم ستم شاهی شکنجه شد.
مبارزه مسلحانه ، زندانی سیاسی، شکنجه و نائل شدن به درجه جانبازی گوشه ای
از فعالیت های «خواهر طاهره» پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

او در خاطراتش از شکنجه هایش در زندان های ساواک گفته بود: «خاطرم هست
وقتی فرزندم رضوانه را شکنجه کردند جسم نیمه جان او را آوردند وسط راهرو
انداختند. من با قدرت تمام به دیوار مشت می‌کو

این چند کتاب


به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی
کشور، در آستانه سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر
«این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» و موضوع «تاریخ شفاهی انقلاب
اسلامی» به همّت اداره کل فرهنگی نهاد منتشر شد.
«پایان استعمار» با معرفی 8 کتاب برای آشنایی بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان
با انقلاب شکوهمند اسلامی، فلسفة آن و بازخوانی خاطرات مستند انقلاب اسلامی
ایران تهیه شده است.
«به روایت اول شخص مفرد»، «فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی»، «ده شاعر
انقلاب»، «آخرین هجرت»، «امتداد امام(ره)»، «و حرکت آغاز می‌شود»، «خاطرات
مرضيه حديدچي (دباغ)» و «وقتی همه بیدار بودند» آثار معرفی شده در این
پوستر با موضوع تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی است.
«به روایت اول شخص مفرد» اثر بهزاد دانشگر با هدف پاسخ به سؤالات موجود در
خصوص انقلاب به نگارش درآمده و نگارنده سعی در بیان انگیزه‌های مردم در ای

تاریخ شفاهی انقلاب را در پوستر پایان استعمار بخوانید


به
گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در آستانه سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی
شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر «این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» و موضوع
«تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی» به همّت اداره کل فرهنگی نهاد منتشر شد.
«پایان استعمار» با معرفی 8 کتاب برای آشنایی بیشتر مردم، به‌ویژه
جوانان با انقلاب شکوهمند اسلامی، فلسفة آن و بازخوانی خاطرات مستند انقلاب اسلامی
ایران تهیه شده است.
«به روایت اول شخص مفرد»، «فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی»، «ده شاعر
انقلاب»، «آخرین هجرت»، «امتداد امام(ره)»، «و حرکت آغاز می‌شود»، «خاطرات مرضيه
حديدچي (دباغ)» و «وقتی همه بیدار بودند» آثار معرفی شده در این پوستر با موضوع
تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی است.
«به روایت اول شخص مفرد» اثر بهزاد دانشگر با هدف پاسخ به سؤالات
موجود در خصوص انقلاب به نگارش درآمده و نگارنده سعی در بیان انگیزه‌های مردم در
این حرکت مه

تلنگر!


هوالعشق
امام خمینی (ره): بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود...
یک روز پای این انقلاب مرد و زن در صحنه بودند و "دباغ ها" و "حديدچي ها" شکنجه ها تحمل کردند و خون "نواب ها" و "دیالمه ها" ریخته شد...
انقلاب اسلامی پا گرفت اما جنگ شد و باز هم احساس وظیفه و مرد هایمان عشق به فرزند و همسران جوانشان را زیر پا گذاشتند و خون "خرازی ها" و "برونسی ها" ریخته شد و براستی که نوای همسرانشان با وجود غم سنگین بجای ناله و زاری جز استقامت نبود...
جنگ تمام شد و به آرامش رسیدیم اما ما بودیم و کشوری با شهر هایی ویران و دست خالی
این بار سرمایه های جنگمان "همدانی ها" و "کاظمی ها" و "تهرانی مقدم ها" بار وظیفه را به دوش کشیدند و شبانه روز جان بر کف در میدان جهادی دیگر حاضر شدند و مزدشان را (شهادت) در دهه ی هشتاد و نود در جبهه ای دیگر گرفتند...
زمانی که از شهادت خبری نبود!
به اواخر دهه ی هشتاد و سال نود رسیدیم و 
ادامه

تلنگر!


هوالعشق
امام خمینی (ره): بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود...
یک روز پای این انقلاب مرد و زن در صحنه بودند و "دباغ ها" و "حديدچي ها" شکنجه ها تحمل کردند و خون "نواب ها" و "دیالمه ها" ریخته شد...
انقلاب اسلامی پا گرفت اما جنگ شد و باز هم احساس وظیفه و مرد هایمان عشق به فرزند و همسران جوانشان را زیر پا گذاشتند و خون "خرازی ها" و "برونسی ها" ریخته شد و براستی که نوای همسرانشان با وجود غم سنگین بجای ناله و زاری جز استقامت نبود...
جنگ تمام شد و به آرامش رسیدیم اما ما بودیم و کشوری با شهر هایی ویران و دست خالی
این بار سرمایه های جنگمان "همدانی ها" و "کاظمی ها" و "تهرانی مقدم ها" بار وظیفه را به دوش کشیدند و شبانه روز جان بر کف در میدان جهادی دیگر حاضر شدند و مزدشان را (شهادت) در دهه ی هشتاد و نود در جبهه ای دیگر گرفتند...
زمانی که از شهادت خبری نبود!
به اواخر دهه ی هشتاد و سال نود رسیدیم و 
ادامه

در آستانه سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پوستر این چند کتاب منتشر شد


در آستانه سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پوستر این چند کتاب منتشر شد
تاریخ شفاهی انقلاب را در پوستر پایان استعمار بخوانید
در آستانة سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر «این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در آستانه سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر «این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» و موضوع «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی» به همّت اداره کل فرهنگی نهاد منتشر شد.«پایان استعمار» با معرفی 8 کتاب برای آشنایی بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان با انقلاب شکوهمند اسلامی، فلسفة آن و بازخوانی خاطرات مستند انقلاب اسلامی ایران تهیه شده است. «به روایت اول شخص مفرد»، «فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی»، «ده شاعر انقلاب»، «آخرین هجرت»، «امتداد امام(ره)»، «و حرکت آغاز می‌شود»، «خاطرات مرضيه حديدچي (دباغ)» و

در آستانه سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پوستر این چند کتاب منتشر شد


در آستانه سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پوستر این چند کتاب منتشر شد
تاریخ شفاهی انقلاب را در پوستر پایان استعمار بخوانید
در آستانة سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر «این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در آستانه سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر «این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» و موضوع «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی» به همّت اداره کل فرهنگی نهاد منتشر شد.«پایان استعمار» با معرفی 8 کتاب برای آشنایی بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان با انقلاب شکوهمند اسلامی، فلسفة آن و بازخوانی خاطرات مستند انقلاب اسلامی ایران تهیه شده است. «به روایت اول شخص مفرد»، «فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی»، «ده شاعر انقلاب»، «آخرین هجرت»، «امتداد امام(ره)»، «و حرکت آغاز می‌شود»، «خاطرات مرضيه حديدچي (دباغ)» و

در آستانه سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پوستر این چند کتاب منتشر شد


در آستانه سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پوستر این چند کتاب منتشر شد
تاریخ شفاهی انقلاب را در پوستر پایان استعمار بخوانید
در آستانة سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر «این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در آستانه سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر «این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» و موضوع «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی» به همّت اداره کل فرهنگی نهاد منتشر شد.«پایان استعمار» با معرفی 8 کتاب برای آشنایی بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان با انقلاب شکوهمند اسلامی، فلسفة آن و بازخوانی خاطرات مستند انقلاب اسلامی ایران تهیه شده است. «به روایت اول شخص مفرد»، «فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی»، «ده شاعر انقلاب»، «آخرین هجرت»، «امتداد امام(ره)»، «و حرکت آغاز می‌شود»، «خاطرات مرضيه حديدچي (دباغ)» و

در آستانه سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پوستر این چند کتاب منتشر شد


در آستانه سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پوستر این چند کتاب منتشر شد
تاریخ شفاهی انقلاب را در پوستر پایان استعمار بخوانید
در آستانة سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر «این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در آستانه سی ‌و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پوستر «این چند کتاب» با عنوان «پایان استعمار» و موضوع «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی» به همّت اداره کل فرهنگی نهاد منتشر شد.«پایان استعمار» با معرفی 8 کتاب برای آشنایی بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان با انقلاب شکوهمند اسلامی، فلسفة آن و بازخوانی خاطرات مستند انقلاب اسلامی ایران تهیه شده است. «به روایت اول شخص مفرد»، «فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی»، «ده شاعر انقلاب»، «آخرین هجرت»، «امتداد امام(ره)»، «و حرکت آغاز می‌شود»، «خاطرات مرضيه حديدچي (دباغ)» و

خاطرات خانم شاه حسینی


خاطرات انقلاب
 خاطرات زهرا شاه‌حسینی متولد ۱۳۶۳.

 ما هر سال دهه فجر، غیر از مدرسه در خانه مان هم برنامه ویژه ای داشتیم. اصلا یادم نیست بقیه هم اینطور بودند یا نه؟ ولی ما از اول دهه فجر وسایل تزیینی به دیوار خانه می زدیم و تا روز 22بهمن مشغول آویزان کردن چیزهای مختلف به در و دیوار بودیم. یکی از تصاویری که بالافاصله بعد از دهه فجر به ذهن خود من می آید کاغذکشی های رنگی روی دیوار خانه ی قدیمی مان هست. آن وقت ها لحظه شماری می کردیم که دهه فجر نزدیک شود. هنوز هم با مرور آن خاطرات قند در دلم آب می شود. یادش بخیر....
:منبع . http://manyareenghelabam.blog.ir/rss

خاطرات خانم شاه حسینی


خاطرات انقلاب
 خاطرات زهرا شاه‌حسینی متولد ۱۳۶۳.

 ما هر سال دهه فجر، غیر از مدرسه در خانه مان هم برنامه ویژه ای داشتیم. اصلا یادم نیست بقیه هم اینطور بودند یا نه؟ ولی ما از اول دهه فجر وسایل تزیینی به دیوار خانه می زدیم و تا روز 22بهمن مشغول آویزان کردن چیزهای مختلف به در و دیوار بودیم. یکی از تصاویری که بالافاصله بعد از دهه فجر به ذهن خود من می آید کاغذکشی های رنگی روی دیوار خانه ی قدیمی مان هست. آن وقت ها لحظه شماری می کردیم که دهه فجر نزدیک شود. هنوز هم با مرور آن خاطرات قند در دلم آب می شود. یادش بخیر....
:منبع . http://manyareenghelabam.blog.ir/rss

خاطرات خانم شاه حسینی


خاطرات انقلاب
 خاطرات زهرا شاه‌حسینی متولد ۱۳۶۳.

 ما هر سال دهه فجر، غیر از مدرسه در خانه مان هم برنامه ویژه ای داشتیم. اصلا یادم نیست بقیه هم اینطور بودند یا نه؟ ولی ما از اول دهه فجر وسایل تزیینی به دیوار خانه می زدیم و تا روز 22بهمن مشغول آویزان کردن چیزهای مختلف به در و دیوار بودیم. یکی از تصاویری که بالافاصله بعد از دهه فجر به ذهن خود من می آید کاغذکشی های رنگی روی دیوار خانه ی قدیمی مان هست. آن وقت ها لحظه شماری می کردیم که دهه فجر نزدیک شود. هنوز هم با مرور آن خاطرات قند در دلم آب می شود. یادش بخیر....
:منبع . http://manyareenghelabam.blog.ir/rss

خاطرات خانم شاه حسینی


خاطرات انقلاب
 خاطرات زهرا شاه‌حسینی متولد ۱۳۶۳.

 ما هر سال دهه فجر، غیر از مدرسه در خانه مان هم برنامه ویژه ای داشتیم. اصلا یادم نیست بقیه هم اینطور بودند یا نه؟ ولی ما از اول دهه فجر وسایل تزیینی به دیوار خانه می زدیم و تا روز 22بهمن مشغول آویزان کردن چیزهای مختلف به در و دیوار بودیم. یکی از تصاویری که بالافاصله بعد از دهه فجر به ذهن خود من می آید کاغذکشی های رنگی روی دیوار خانه ی قدیمی مان هست. آن وقت ها لحظه شماری می کردیم که دهه فجر نزدیک شود. هنوز هم با مرور آن خاطرات قند در دلم آب می شود. یادش بخیر....
:منبع . http://manyareenghelabam.blog.ir/rss

عبرت


توفیق شد برای اولین بار در بهمن ماه از موزه‌ عبرت (شکنجه گاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی) بازدید کنم.
ساختمان کمیته به ابتکار علی یونسی و در زمان وزارت وی به موزه تبدیل می شود و انصافا نیز در مقایسه با دیگر موزه ها بسیار هنرمندانه و علمی طراحی شده است.
دستشویی های مناسب و تمیز، دو اتاق نمایش فیلم و یک سالن کنفرانس که پی در پی فیلم های توضیحی در خصوص موزه را برای مخاطب پخش می کند، پیکره های واقعی و شبیه سازی شده از انقلابیون و شکنجه گران، توضیحات مکتوب و مناسب از بخش های مختلف، وجود واحد فروش محصولات مکتوب و چند رسانه ای مرتبط با موزه، حضور راهنمایانی که خود زمانی زندانی همین شکنجه گاه بودند و از همه مهمتر تارنمایی غنی و چند رسانه ای از جمله تمهیدات تحسین برانگیز موزه است.
در بخشی نام، شغل و تاریخ دستگیری تعداد کثیری از زندانیان را بر پلاک های فلزی هک کرده و روی آجرهای مختلف موز

عبرت


توفیق شد برای اولین بار در بهمن ماه از موزه‌ عبرت (شکنجه گاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی) بازدید کنم.
ساختمان کمیته به ابتکار علی یونسی و در زمان وزارت وی به موزه تبدیل می شود و انصافا نیز در مقایسه با دیگر موزه ها بسیار هنرمندانه و علمی طراحی شده است.
دستشویی های مناسب و تمیز، دو اتاق نمایش فیلم و یک سالن کنفرانس که پی در پی فیلم های توضیحی در خصوص موزه را برای مخاطب پخش می کند، پیکره های واقعی و شبیه سازی شده از انقلابیون و شکنجه گران، توضیحات مکتوب و مناسب از بخش های مختلف، وجود واحد فروش محصولات مکتوب و چند رسانه ای مرتبط با موزه، حضور راهنمایانی که خود زمانی زندانی همین شکنجه گاه بودند و از همه مهمتر تارنمایی غنی و چند رسانه ای از جمله تمهیدات تحسین برانگیز موزه است.
در بخشی نام، شغل و تاریخ دستگیری تعداد کثیری از زندانیان را بر پلاک های فلزی هک کرده و روی آجرهای مختلف موز

عبرت


توفیق شد برای اولین بار در بهمن ماه از موزه‌ عبرت (شکنجه گاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی) بازدید کنم.
ساختمان کمیته به ابتکار علی یونسی و در زمان وزارت وی به موزه تبدیل می شود و انصافا نیز در مقایسه با دیگر موزه ها بسیار هنرمندانه و علمی طراحی شده است.
دستشویی های مناسب و تمیز، دو اتاق نمایش فیلم و یک سالن کنفرانس که پی در پی فیلم های توضیحی در خصوص موزه را برای مخاطب پخش می کند، پیکره های واقعی و شبیه سازی شده از انقلابیون و شکنجه گران، توضیحات مکتوب و مناسب از بخش های مختلف، وجود واحد فروش محصولات مکتوب و چند رسانه ای مرتبط با موزه، حضور راهنمایانی که خود زمانی زندانی همین شکنجه گاه بودند و از همه مهمتر تارنمایی غنی و چند رسانه ای از جمله تمهیدات تحسین برانگیز موزه است.
در بخشی نام، شغل و تاریخ دستگیری تعداد کثیری از زندانیان را بر پلاک های فلزی هک کرده و روی آجرهای مختلف موز

عبرت


توفیق شد برای اولین بار در بهمن ماه از موزه‌ عبرت (شکنجه گاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی) بازدید کنم.
ساختمان کمیته به ابتکار علی یونسی و در زمان وزارت وی به موزه تبدیل می شود و انصافا نیز در مقایسه با دیگر موزه ها بسیار هنرمندانه و علمی طراحی شده است.
دستشویی های مناسب و تمیز، دو اتاق نمایش فیلم و یک سالن کنفرانس که پی در پی فیلم های توضیحی در خصوص موزه را برای مخاطب پخش می کند، پیکره های واقعی و شبیه سازی شده از انقلابیون و شکنجه گران، توضیحات مکتوب و مناسب از بخش های مختلف، وجود واحد فروش محصولات مکتوب و چند رسانه ای مرتبط با موزه، حضور راهنمایانی که خود زمانی زندانی همین شکنجه گاه بودند و از همه مهمتر تارنمایی غنی و چند رسانه ای از جمله تمهیدات تحسین برانگیز موزه است.
در بخشی نام، شغل و تاریخ دستگیری تعداد کثیری از زندانیان را بر پلاک های فلزی هک کرده و روی آجرهای مختلف موز

عبرت


توفیق شد برای اولین بار در بهمن ماه از موزه‌ عبرت (شکنجه گاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی) بازدید کنم.
ساختمان کمیته به ابتکار علی یونسی و در زمان وزارت وی به موزه تبدیل می شود و انصافا نیز در مقایسه با دیگر موزه ها بسیار هنرمندانه و علمی طراحی شده است.
دستشویی های مناسب و تمیز، دو اتاق نمایش فیلم و یک سالن کنفرانس که پی در پی فیلم های توضیحی در خصوص موزه را برای مخاطب پخش می کند، پیکره های واقعی و شبیه سازی شده از انقلابیون و شکنجه گران، توضیحات مکتوب و مناسب از بخش های مختلف، وجود واحد فروش محصولات مکتوب و چند رسانه ای مرتبط با موزه، حضور راهنمایانی که خود زمانی زندانی همین شکنجه گاه بودند و از همه مهمتر تارنمایی غنی و چند رسانه ای از جمله تمهیدات تحسین برانگیز موزه است.
در بخشی نام، شغل و تاریخ دستگیری تعداد کثیری از زندانیان را بر پلاک های فلزی هک کرده و روی آجرهای مختلف موز

عبرت


توفیق شد برای اولین بار در بهمن ماه از موزه‌ عبرت (شکنجه گاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی) بازدید کنم.
ساختمان کمیته به ابتکار علی یونسی و در زمان وزارت وی به موزه تبدیل می شود و انصافا نیز در مقایسه با دیگر موزه ها بسیار هنرمندانه و علمی طراحی شده است.
دستشویی های مناسب و تمیز، دو اتاق نمایش فیلم و یک سالن کنفرانس که پی در پی فیلم های توضیحی در خصوص موزه را برای مخاطب پخش می کند، پیکره های واقعی و شبیه سازی شده از انقلابیون و شکنجه گران، توضیحات مکتوب و مناسب از بخش های مختلف، وجود واحد فروش محصولات مکتوب و چند رسانه ای مرتبط با موزه، حضور راهنمایانی که خود زمانی زندانی همین شکنجه گاه بودند و از همه مهمتر تارنمایی غنی و چند رسانه ای از جمله تمهیدات تحسین برانگیز موزه است.
در بخشی نام، شغل و تاریخ دستگیری تعداد کثیری از زندانیان را بر پلاک های فلزی هک کرده و روی آجرهای مختلف موز

ترکیب نهایی تیم پرسپولیس برای بازی دربی 84 | حاشیه های دربی 84 سرخابی ها


فوری/جابه جایی تکان دهنده در ترکیب پرسپولیس برای دربی 

سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس برنامه ویژه برای دربی هشتادوچهارم در ذهن دارد.
به گزارش کاپ،
در آستانه دربی هشتادوچهارم استقلال و پرسپولیس بسیاری به دنبال ترکیب
نهایی دو تیم هستند. در این میان معماهای ترکیب برانکو ایوانکوویچ بیش از
تیم رقیب است. آنها به این نتیجه قطعی رسیده اند که از حسین ماهینی در پست
هافبک دفاعی اس

ترکیب نهایی تیم پرسپولیس برای بازی دربی 84 | حاشیه های دربی 84 سرخابی ها


فوری/جابه جایی تکان دهنده در ترکیب پرسپولیس برای دربی 

سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس برنامه ویژه برای دربی هشتادوچهارم در ذهن دارد.
به گزارش کاپ،
در آستانه دربی هشتادوچهارم استقلال و پرسپولیس بسیاری به دنبال ترکیب
نهایی دو تیم هستند. در این میان معماهای ترکیب برانکو ایوانکوویچ بیش از
تیم رقیب است. آنها به این نتیجه قطعی رسیده اند که از حسین ماهینی در پست
هافبک دفاعی اس

ترکیب نهایی تیم پرسپولیس برای بازی دربی 84 | حاشیه های دربی 84 سرخابی ها


فوری/جابه جایی تکان دهنده در ترکیب پرسپولیس برای دربی 

سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس برنامه ویژه برای دربی هشتادوچهارم در ذهن دارد.
به گزارش کاپ،
در آستانه دربی هشتادوچهارم استقلال و پرسپولیس بسیاری به دنبال ترکیب
نهایی دو تیم هستند. در این میان معماهای ترکیب برانکو ایوانکوویچ بیش از
تیم رقیب است. آنها به این نتیجه قطعی رسیده اند که از حسین ماهینی در پست
هافبک دفاعی اس

خاطراتی از دهه فجر


امروز یاد خاطرات کلاس پنجم  دبستان افتادم
چند روز به  دهه فجر معلم کلاسمون ؛چند نفر از بچه ها رو جمع کرد تا یه گروه سرود تشکیل بده!!!
صدای تک تک بچه ها رو امتحان کرد تا یه نفر رو به عنوان تک خوان انتخاب کنه.از بین بچه ها من انتخاب شدم .خیلی خوشحال شده بودم که صدام از بچه ها بهتره.چند روزی تمرین کردیم. اون هم ساعتهای تفریح .معلم هم خیلی از ما راضی بود
در روز جشن به علت نا مساعد بودن  هوا در سالن مدرسه اجرا شد . من در وسط ایستاده بودم .مدیر مدرسه کنار ما بچه ها ایستاده بود .
یادمه معلم ما خانم م به ما گفتند؛ با اشاره سر من شروع کنید
نگاهای ما سمت خانم بود؛ که سمت راست ما ایستاده بود 
هنوز  صف ما مرتب نشده  بودکه مدام سر معلممان تکان میخورد 
بالاخره ما شروع کردیم به خوندن با اهنگ 
نوبت من رسید .انقدر استرس داشتم که اصلا صدام نمیامد(اون روز کلی وزن کم کردم از خجالت )
فک کنم هیچ کس صدای من رو ن

خاطراتی از دهه فجر


امروز یاد خاطرات کلاس پنجم  دبستان افتادم
چند روز به  دهه فجر معلم کلاسمون ؛چند نفر از بچه ها رو جمع کرد تا یه گروه سرود تشکیل بده!!!
صدای تک تک بچه ها رو امتحان کرد تا یه نفر رو به عنوان تک خوان انتخاب کنه.از بین بچه ها من انتخاب شدم .خیلی خوشحال شده بودم که صدام از بچه ها بهتره.چند روزی تمرین کردیم. اون هم ساعتهای تفریح .معلم هم خیلی از ما راضی بود
در روز جشن به علت نا مساعد بودن  هوا در سالن مدرسه اجرا شد . من در وسط ایستاده بودم .مدیر مدرسه کنار ما بچه ها ایستاده بود .
یادمه معلم ما خانم م به ما گفتند؛ با اشاره سر من شروع کنید
نگاهای ما سمت خانم بود؛ که سمت راست ما ایستاده بود 
هنوز  صف ما مرتب نشده  بودکه مدام سر معلممان تکان میخورد 
بالاخره ما شروع کردیم به خوندن با اهنگ 
نوبت من رسید .انقدر استرس داشتم که اصلا صدام نمیامد(اون روز کلی وزن کم کردم از خجالت )
فک کنم هیچ کس صدای من رو ن

خاطراتی از دهه فجر


امروز یاد خاطرات کلاس پنجم  دبستان افتادم
چند روز به  دهه فجر معلم کلاسمون ؛چند نفر از بچه ها رو جمع کرد تا یه گروه سرود تشکیل بده!!!
صدای تک تک بچه ها رو امتحان کرد تا یه نفر رو به عنوان تک خوان انتخاب کنه.از بین بچه ها من انتخاب شدم .خیلی خوشحال شده بودم که صدام از بچه ها بهتره.چند روزی تمرین کردیم. اون هم ساعتهای تفریح .معلم هم خیلی از ما راضی بود
در روز جشن به علت نا مساعد بودن  هوا در سالن مدرسه اجرا شد . من در وسط ایستاده بودم .مدیر مدرسه کنار ما بچه ها ایستاده بود .
یادمه معلم ما خانم م به ما گفتند؛ با اشاره سر من شروع کنید
نگاهای ما سمت خانم بود؛ که سمت راست ما ایستاده بود 
هنوز  صف ما مرتب نشده  بودکه مدام سر معلممان تکان میخورد 
بالاخره ما شروع کردیم به خوندن با اهنگ 
نوبت من رسید .انقدر استرس داشتم که اصلا صدام نمیامد(اون روز کلی وزن کم کردم از خجالت )
فک کنم هیچ کس صدای من رو ن

خاطراتی از دهه فجر


امروز یاد خاطرات کلاس پنجم  دبستان افتادم
چند روز به  دهه فجر معلم کلاسمون ؛چند نفر از بچه ها رو جمع کرد تا یه گروه سرود تشکیل بده!!!
صدای تک تک بچه ها رو امتحان کرد تا یه نفر رو به عنوان تک خوان انتخاب کنه.از بین بچه ها من انتخاب شدم .خیلی خوشحال شده بودم که صدام از بچه ها بهتره.چند روزی تمرین کردیم. اون هم ساعتهای تفریح .معلم هم خیلی از ما راضی بود
در روز جشن به علت نا مساعد بودن  هوا در سالن مدرسه اجرا شد . من در وسط ایستاده بودم .مدیر مدرسه کنار ما بچه ها ایستاده بود .
یادمه معلم ما خانم م به ما گفتند؛ با اشاره سر من شروع کنید
نگاهای ما سمت خانم بود؛ که سمت راست ما ایستاده بود 
هنوز  صف ما مرتب نشده  بودکه مدام سر معلممان تکان میخورد 
بالاخره ما شروع کردیم به خوندن با اهنگ 
نوبت من رسید .انقدر استرس داشتم که اصلا صدام نمیامد(اون روز کلی وزن کم کردم از خجالت )
فک کنم هیچ کس صدای من رو ن

خاطراتی از دهه فجر


امروز یاد خاطرات کلاس پنجم  دبستان افتادم
چند روز به  دهه فجر معلم کلاسمون ؛چند نفر از بچه ها رو جمع کرد تا یه گروه سرود تشکیل بده!!!
صدای تک تک بچه ها رو امتحان کرد تا یه نفر رو به عنوان تک خوان انتخاب کنه.از بین بچه ها من انتخاب شدم .خیلی خوشحال شده بودم که صدام از بچه ها بهتره.چند روزی تمرین کردیم. اون هم ساعتهای تفریح .معلم هم خیلی از ما راضی بود
در روز جشن به علت نا مساعد بودن  هوا در سالن مدرسه اجرا شد . من در وسط ایستاده بودم .مدیر مدرسه کنار ما بچه ها ایستاده بود .
یادمه معلم ما خانم م به ما گفتند؛ با اشاره سر من شروع کنید
نگاهای ما سمت خانم بود؛ که سمت راست ما ایستاده بود 
هنوز  صف ما مرتب نشده  بودکه مدام سر معلممان تکان میخورد 
بالاخره ما شروع کردیم به خوندن با اهنگ 
نوبت من رسید .انقدر استرس داشتم که اصلا صدام نمیامد(اون روز کلی وزن کم کردم از خجالت )
فک کنم هیچ کس صدای من رو ن

خاطراتی از دهه فجر


امروز یاد خاطرات کلاس پنجم  دبستان افتادم
چند روز به  دهه فجر معلم کلاسمون ؛چند نفر از بچه ها رو جمع کرد تا یه گروه سرود تشکیل بده!!!
صدای تک تک بچه ها رو امتحان کرد تا یه نفر رو به عنوان تک خوان انتخاب کنه.از بین بچه ها من انتخاب شدم .خیلی خوشحال شده بودم که صدام از بچه ها بهتره.چند روزی تمرین کردیم. اون هم ساعتهای تفریح .معلم هم خیلی از ما راضی بود
در روز جشن به علت نا مساعد بودن  هوا در سالن مدرسه اجرا شد . من در وسط ایستاده بودم .مدیر مدرسه کنار ما بچه ها ایستاده بود .
یادمه معلم ما خانم م به ما گفتند؛ با اشاره سر من شروع کنید
نگاهای ما سمت خانم بود؛ که سمت راست ما ایستاده بود 
هنوز  صف ما مرتب نشده  بودکه مدام سر معلممان تکان میخورد 
بالاخره ما شروع کردیم به خوندن با اهنگ 
نوبت من رسید .انقدر استرس داشتم که اصلا صدام نمیامد(اون روز کلی وزن کم کردم از خجالت )
فک کنم هیچ کس صدای من رو ن

خاطراتی از دهه فجر


امروز یاد خاطرات کلاس پنجم  دبستان افتادم
چند روز به  دهه فجر معلم کلاسمون ؛چند نفر از بچه ها رو جمع کرد تا یه گروه سرود تشکیل بده!!!
صدای تک تک بچه ها رو امتحان کرد تا یه نفر رو به عنوان تک خوان انتخاب کنه.از بین بچه ها من انتخاب شدم .خیلی خوشحال شده بودم که صدام از بچه ها بهتره.چند روزی تمرین کردیم. اون هم ساعتهای تفریح .معلم هم خیلی از ما راضی بود
در روز جشن به علت نا مساعد بودن  هوا در سالن مدرسه اجرا شد . من در وسط ایستاده بودم .مدیر مدرسه کنار ما بچه ها ایستاده بود .
یادمه معلم ما خانم م به ما گفتند؛ با اشاره سر من شروع کنید
نگاهای ما سمت خانم بود؛ که سمت راست ما ایستاده بود 
هنوز  صف ما مرتب نشده  بودکه مدام سر معلممان تکان میخورد 
بالاخره ما شروع کردیم به خوندن با اهنگ 
نوبت من رسید .انقدر استرس داشتم که اصلا صدام نمیامد(اون روز کلی وزن کم کردم از خجالت )
فک کنم هیچ کس صدای من رو ن

خاطراتی از دهه فجر


امروز یاد خاطرات کلاس پنجم  دبستان افتادم
چند روز به  دهه فجر معلم کلاسمون ؛چند نفر از بچه ها رو جمع کرد تا یه گروه سرود تشکیل بده!!!
صدای تک تک بچه ها رو امتحان کرد تا یه نفر رو به عنوان تک خوان انتخاب کنه.از بین بچه ها من انتخاب شدم .خیلی خوشحال شده بودم که صدام از بچه ها بهتره.چند روزی تمرین کردیم. اون هم ساعتهای تفریح .معلم هم خیلی از ما راضی بود
در روز جشن به علت نا مساعد بودن  هوا در سالن مدرسه اجرا شد . من در وسط ایستاده بودم .مدیر مدرسه کنار ما بچه ها ایستاده بود .
یادمه معلم ما خانم م به ما گفتند؛ با اشاره سر من شروع کنید
نگاهای ما سمت خانم بود؛ که سمت راست ما ایستاده بود 
هنوز  صف ما مرتب نشده  بودکه مدام سر معلممان تکان میخورد 
بالاخره ما شروع کردیم به خوندن با اهنگ 
نوبت من رسید .انقدر استرس داشتم که اصلا صدام نمیامد(اون روز کلی وزن کم کردم از خجالت )
فک کنم هیچ کس صدای من رو ن

خاطراتی از دهه فجر


امروز یاد خاطرات کلاس پنجم  دبستان افتادم
چند روز به  دهه فجر معلم کلاسمون ؛چند نفر از بچه ها رو جمع کرد تا یه گروه سرود تشکیل بده!!!
صدای تک تک بچه ها رو امتحان کرد تا یه نفر رو به عنوان تک خوان انتخاب کنه.از بین بچه ها من انتخاب شدم .خیلی خوشحال شده بودم که صدام از بچه ها بهتره.چند روزی تمرین کردیم. اون هم ساعتهای تفریح .معلم هم خیلی از ما راضی بود
در روز جشن به علت نا مساعد بودن  هوا در سالن مدرسه اجرا شد . من در وسط ایستاده بودم .مدیر مدرسه کنار ما بچه ها ایستاده بود .
یادمه معلم ما خانم م به ما گفتند؛ با اشاره سر من شروع کنید
نگاهای ما سمت خانم بود؛ که سمت راست ما ایستاده بود 
هنوز  صف ما مرتب نشده  بودکه مدام سر معلممان تکان میخورد 
بالاخره ما شروع کردیم به خوندن با اهنگ 
نوبت من رسید .انقدر استرس داشتم که اصلا صدام نمیامد(اون روز کلی وزن کم کردم از خجالت )
فک کنم هیچ کس صدای من رو ن

خاطرات همسر امام (ره) در رادیو


کتاب "بانوی انقلاب، خدیجه‌ای دیگر" به زودی در برنامه "کتاب شب" رادیو
تهران با کارشناسی و تنظیم رادیویی "محمدباقر رضایی" و صدای مشترک "بهروز
رضوی" و "فاطمه رکنی" بازخوانی می‌شود.
به گزارش ایسنا، کتاب زندگینامه و خاطرات خدیجه ثقفی، همسر گرامی حضرت
امام خمینی (ره) بر اساس دست نوشته‌های ایشان به کوشش علی ثقفی تدوین و به
همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام با عنوان "بانوی انقلاب، خدیجه‌ای دیگر"
در ۸۵۰ صفحه منتشر شده است.
بانو خدیجه ثقفی که به "خانم قدس ایران" ملقب بوده، در این خاطرات از
نحوه آشنایی و ازدواج با امام و سال‌های سخت مبارزه با طاغوت و دردها و رنج
سال‌های تبعید، سخنانی گفته که در کمتر کتابی به آنها اشاره شده است.
این کتاب طبق برنامه‌ریزی در اتاق فکر برنامه "کتاب شب"، در هفت قسمت ۲۰
دقیقه‌ای تنظیم رادیویی و در استودیو  ۲۱ معاونت صدا با تهیه‌کنندگی "رضا
قربانی" ضبط شده تا برای پخ

خاطرات همسر امام (ره) در رادیو


کتاب "بانوی انقلاب، خدیجه‌ای دیگر" به زودی در برنامه "کتاب شب" رادیو
تهران با کارشناسی و تنظیم رادیویی "محمدباقر رضایی" و صدای مشترک "بهروز
رضوی" و "فاطمه رکنی" بازخوانی می‌شود.
به گزارش ایسنا، کتاب زندگینامه و خاطرات خدیجه ثقفی، همسر گرامی حضرت
امام خمینی (ره) بر اساس دست نوشته‌های ایشان به کوشش علی ثقفی تدوین و به
همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام با عنوان "بانوی انقلاب، خدیجه‌ای دیگر"
در ۸۵۰ صفحه منتشر شده است.
بانو خدیجه ثقفی که به "خانم قدس ایران" ملقب بوده، در این خاطرات از
نحوه آشنایی و ازدواج با امام و سال‌های سخت مبارزه با طاغوت و دردها و رنج
سال‌های تبعید، سخنانی گفته که در کمتر کتابی به آنها اشاره شده است.
این کتاب طبق برنامه‌ریزی در اتاق فکر برنامه "کتاب شب"، در هفت قسمت ۲۰
دقیقه‌ای تنظیم رادیویی و در استودیو  ۲۱ معاونت صدا با تهیه‌کنندگی "رضا
قربانی" ضبط شده تا برای پخ

خاطرات همسر امام (ره) در رادیو


کتاب "بانوی انقلاب، خدیجه‌ای دیگر" به زودی در برنامه "کتاب شب" رادیو
تهران با کارشناسی و تنظیم رادیویی "محمدباقر رضایی" و صدای مشترک "بهروز
رضوی" و "فاطمه رکنی" بازخوانی می‌شود.
به گزارش ایسنا، کتاب زندگینامه و خاطرات خدیجه ثقفی، همسر گرامی حضرت
امام خمینی (ره) بر اساس دست نوشته‌های ایشان به کوشش علی ثقفی تدوین و به
همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام با عنوان "بانوی انقلاب، خدیجه‌ای دیگر"
در ۸۵۰ صفحه منتشر شده است.
بانو خدیجه ثقفی که به "خانم قدس ایران" ملقب بوده، در این خاطرات از
نحوه آشنایی و ازدواج با امام و سال‌های سخت مبارزه با طاغوت و دردها و رنج
سال‌های تبعید، سخنانی گفته که در کمتر کتابی به آنها اشاره شده است.
این کتاب طبق برنامه‌ریزی در اتاق فکر برنامه "کتاب شب"، در هفت قسمت ۲۰
دقیقه‌ای تنظیم رادیویی و در استودیو  ۲۱ معاونت صدا با تهیه‌کنندگی "رضا
قربانی" ضبط شده تا برای پخ

درس اوّل: رفع انفعال


امروز به عنوان اولین روز از هفت روزی که برای تغییر برنامه ریزی کرده بودم.و به عنوان اولین ساعت ها از ۱۶۸ ساعتی که میخواهم علاوه بر استراحت یک سری کاستی های درونی و بیرونی را حل کنم با اولین چالش خود روبرو شدم.
حقیقتن همین ابتدای کار‌ کل داستان را گرفتم که کار یه این راحتی ها نیست.
میخواستم داستان تکان دهنده امروزم را کامل تعریف کنم اما ...
میروم سر موضوع این پست.
ادامه مطلب :منبع . http://aminnotes.blog.ir/rss

درس اوّل: رفع انفعال


امروز به عنوان اولین روز از هفت روزی که برای تغییر برنامه ریزی کرده بودم.و به عنوان اولین ساعت ها از ۱۶۸ ساعتی که میخواهم علاوه بر استراحت یک سری کاستی های درونی و بیرونی را حل کنم با اولین چالش خود روبرو شدم.
حقیقتن همین ابتدای کار‌ کل داستان را گرفتم که کار یه این راحتی ها نیست.
میخواستم داستان تکان دهنده امروزم را کامل تعریف کنم اما ...
میروم سر موضوع این پست.
ادامه مطلب :منبع . http://aminnotes.blog.ir/rss

انسفالیت لیمبیک و بیخیالی !


پدربزرگم (پدر مادر) دچار سرطان شدند . شیمی درمانی رو انجام دادند و به شهر خودشون برگشتند . مادر ما هم خب متاسفانه نمی تونه فعلا بره شهر مادریم . از این ها بگذریم . از دیروز عصر پدربزرگم دچار تشنج و صرع و هذیان شده بود . گفتند که گویا در این حال یاد خاطرات ایام انقلاب و شکنجه های ساواک و جنگ افتادند . البته موقتی بود و قطع می شد . نمی دونم چه احتمالی درباره این عارضه میدید ، اما اولین بازخورد این اتفاق در خانواده ما چه بود ؟
خاله های من اکثرشون معتقد به بروز حالت احتضار بودند. به این خاطر صبح اول وقت سر کلاس به مادر ما زنگ زدند. گفتند پدر در حال احتضاره . مادر ما هم قصد کرد در همان لحظه راه بیفته و در عرض 14 ساعت خودش رو به شهرشون برسونه . به جایی رسیده بودم که برخلاف عادت معهود من هم تلفن رو گرفتم و باهاش صحبت کردم .(اصولا با کسی تلفنی صحبت نمی کنیم) . صداش انقدر ضعیف و گرفته بود که سریع ت

درونم آشیانه کرده ای


چهره‌ات روی صفحه ساعتم کنده کاری شده است
روی عقربه ی دقیقه نما
روی عقربه ی ثانیه نما
روی هفته ها ،
ماه ها و سال ها ...
دیگر هیچ زمانی به صورت اختصاصی ندارم
از آنکه درونم آشیانه کرده ای !
شکایتی ندارم
اعتراض نمی کنم که در تکان خوردنِ دست‌هایم نقش داری
و تکان خوردن پلک هایم
و تکان خوردن افکارم
طبیعی‌ست
کشتزارهای گندم از فراوانی خوشه ها اعتراض نمی کنند
درخت های انجیر از دست گنجشک هایشان 
خسته نمی شوند ...
بانوی من 
تنها از تو می‌خواهم
در میان قلبم کمتر تکان بخوری !
تا کمتر درد بکشم ...
| نزار قبانی | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

درونم آشیانه کرده ای


چهره‌ات روی صفحه ساعتم کنده کاری شده است
روی عقربه ی دقیقه نما
روی عقربه ی ثانیه نما
روی هفته ها ،
ماه ها و سال ها ...
دیگر هیچ زمانی به صورت اختصاصی ندارم
از آنکه درونم آشیانه کرده ای !
شکایتی ندارم
اعتراض نمی کنم که در تکان خوردنِ دست‌هایم نقش داری
و تکان خوردن پلک هایم
و تکان خوردن افکارم
طبیعی‌ست
کشتزارهای گندم از فراوانی خوشه ها اعتراض نمی کنند
درخت های انجیر از دست گنجشک هایشان 
خسته نمی شوند ...
بانوی من 
تنها از تو می‌خواهم
در میان قلبم کمتر تکان بخوری !
تا کمتر درد بکشم ...
| نزار قبانی | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

درونم آشیانه کرده ای


چهره‌ات روی صفحه ساعتم کنده کاری شده است
روی عقربه ی دقیقه نما
روی عقربه ی ثانیه نما
روی هفته ها ،
ماه ها و سال ها ...
دیگر هیچ زمانی به صورت اختصاصی ندارم
از آنکه درونم آشیانه کرده ای !
شکایتی ندارم
اعتراض نمی کنم که در تکان خوردنِ دست‌هایم نقش داری
و تکان خوردن پلک هایم
و تکان خوردن افکارم
طبیعی‌ست
کشتزارهای گندم از فراوانی خوشه ها اعتراض نمی کنند
درخت های انجیر از دست گنجشک هایشان 
خسته نمی شوند ...
بانوی من 
تنها از تو می‌خواهم
در میان قلبم کمتر تکان بخوری !
تا کمتر درد بکشم ...
| نزار قبانی | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

درونم آشیانه کرده ای


چهره‌ات روی صفحه ساعتم کنده کاری شده است
روی عقربه ی دقیقه نما
روی عقربه ی ثانیه نما
روی هفته ها ،
ماه ها و سال ها ...
دیگر هیچ زمانی به صورت اختصاصی ندارم
از آنکه درونم آشیانه کرده ای !
شکایتی ندارم
اعتراض نمی کنم که در تکان خوردنِ دست‌هایم نقش داری
و تکان خوردن پلک هایم
و تکان خوردن افکارم
طبیعی‌ست
کشتزارهای گندم از فراوانی خوشه ها اعتراض نمی کنند
درخت های انجیر از دست گنجشک هایشان 
خسته نمی شوند ...
بانوی من 
تنها از تو می‌خواهم
در میان قلبم کمتر تکان بخوری !
تا کمتر درد بکشم ...
| نزار قبانی | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

درونم آشیانه کرده ای


چهره‌ات روی صفحه ساعتم کنده کاری شده است
روی عقربه ی دقیقه نما
روی عقربه ی ثانیه نما
روی هفته ها ،
ماه ها و سال ها ...
دیگر هیچ زمانی به صورت اختصاصی ندارم
از آنکه درونم آشیانه کرده ای !
شکایتی ندارم
اعتراض نمی کنم که در تکان خوردنِ دست‌هایم نقش داری
و تکان خوردن پلک هایم
و تکان خوردن افکارم
طبیعی‌ست
کشتزارهای گندم از فراوانی خوشه ها اعتراض نمی کنند
درخت های انجیر از دست گنجشک هایشان 
خسته نمی شوند ...
بانوی من 
تنها از تو می‌خواهم
در میان قلبم کمتر تکان بخوری !
تا کمتر درد بکشم ...
| نزار قبانی | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

درونم آشیانه کرده ای


چهره‌ات روی صفحه ساعتم کنده کاری شده است
روی عقربه ی دقیقه نما
روی عقربه ی ثانیه نما
روی هفته ها ،
ماه ها و سال ها ...
دیگر هیچ زمانی به صورت اختصاصی ندارم
از آنکه درونم آشیانه کرده ای !
شکایتی ندارم
اعتراض نمی کنم که در تکان خوردنِ دست‌هایم نقش داری
و تکان خوردن پلک هایم
و تکان خوردن افکارم
طبیعی‌ست
کشتزارهای گندم از فراوانی خوشه ها اعتراض نمی کنند
درخت های انجیر از دست گنجشک هایشان 
خسته نمی شوند ...
بانوی من 
تنها از تو می‌خواهم
در میان قلبم کمتر تکان بخوری !
تا کمتر درد بکشم ...
| نزار قبانی | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

درونم آشیانه کرده ای


چهره‌ات روی صفحه ساعتم کنده کاری شده است
روی عقربه ی دقیقه نما
روی عقربه ی ثانیه نما
روی هفته ها ،
ماه ها و سال ها ...
دیگر هیچ زمانی به صورت اختصاصی ندارم
از آنکه درونم آشیانه کرده ای !
شکایتی ندارم
اعتراض نمی کنم که در تکان خوردنِ دست‌هایم نقش داری
و تکان خوردن پلک هایم
و تکان خوردن افکارم
طبیعی‌ست
کشتزارهای گندم از فراوانی خوشه ها اعتراض نمی کنند
درخت های انجیر از دست گنجشک هایشان 
خسته نمی شوند ...
بانوی من 
تنها از تو می‌خواهم
در میان قلبم کمتر تکان بخوری !
تا کمتر درد بکشم ...
| نزار قبانی | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

درونم آشیانه کرده ای


چهره‌ات روی صفحه ساعتم کنده کاری شده است
روی عقربه ی دقیقه نما
روی عقربه ی ثانیه نما
روی هفته ها ،
ماه ها و سال ها ...
دیگر هیچ زمانی به صورت اختصاصی ندارم
از آنکه درونم آشیانه کرده ای !
شکایتی ندارم
اعتراض نمی کنم که در تکان خوردنِ دست‌هایم نقش داری
و تکان خوردن پلک هایم
و تکان خوردن افکارم
طبیعی‌ست
کشتزارهای گندم از فراوانی خوشه ها اعتراض نمی کنند
درخت های انجیر از دست گنجشک هایشان 
خسته نمی شوند ...
بانوی من 
تنها از تو می‌خواهم
در میان قلبم کمتر تکان بخوری !
تا کمتر درد بکشم ...
| نزار قبانی | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

کفویت تحصیلی


 تحصیلات خیلی مهم است، ولی بعد از شعور. توصیه می کنم که یا آقا و خانم تحصیلاتشان در یک حد باشد و یا خانم یک پله پایین تر. اگر تحصیلات خانم بالاتر باشد به رگ غیرت ما مردها بر می خورد.
 گول حرف آقایان را نخورید که اول خواستگاری به دختر (که تحصیلاتش بالاتر است) می گویند من به تو افتخار می کنم که من دیپلمه هستم و تو فوق لیسانس تو مایة مباهات من هستی.
چون وقتی در یک مسئله ای بین آقا و خانم تنشی بوجود می آید آن موقع آقا یاد مدرک تحصیلی خانم می افتد و می گوید «چیه می خواهی مدرک تحصیلی ات را به رخم بکشی؟»
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

کفویت تحصیلی


 تحصیلات خیلی مهم است، ولی بعد از شعور. توصیه می کنم که یا آقا و خانم تحصیلاتشان در یک حد باشد و یا خانم یک پله پایین تر. اگر تحصیلات خانم بالاتر باشد به رگ غیرت ما مردها بر می خورد.
 گول حرف آقایان را نخورید که اول خواستگاری به دختر (که تحصیلاتش بالاتر است) می گویند من به تو افتخار می کنم که من دیپلمه هستم و تو فوق لیسانس تو مایة مباهات من هستی.
چون وقتی در یک مسئله ای بین آقا و خانم تنشی بوجود می آید آن موقع آقا یاد مدرک تحصیلی خانم می افتد و می گوید «چیه می خواهی مدرک تحصیلی ات را به رخم بکشی؟»
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

کفویت تحصیلی


 تحصیلات خیلی مهم است، ولی بعد از شعور. توصیه می کنم که یا آقا و خانم تحصیلاتشان در یک حد باشد و یا خانم یک پله پایین تر. اگر تحصیلات خانم بالاتر باشد به رگ غیرت ما مردها بر می خورد.
 گول حرف آقایان را نخورید که اول خواستگاری به دختر (که تحصیلاتش بالاتر است) می گویند من به تو افتخار می کنم که من دیپلمه هستم و تو فوق لیسانس تو مایة مباهات من هستی.
چون وقتی در یک مسئله ای بین آقا و خانم تنشی بوجود می آید آن موقع آقا یاد مدرک تحصیلی خانم می افتد و می گوید «چیه می خواهی مدرک تحصیلی ات را به رخم بکشی؟»
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

کفویت تحصیلی


 تحصیلات خیلی مهم است، ولی بعد از شعور. توصیه می کنم که یا آقا و خانم تحصیلاتشان در یک حد باشد و یا خانم یک پله پایین تر. اگر تحصیلات خانم بالاتر باشد به رگ غیرت ما مردها بر می خورد.
 گول حرف آقایان را نخورید که اول خواستگاری به دختر (که تحصیلاتش بالاتر است) می گویند من به تو افتخار می کنم که من دیپلمه هستم و تو فوق لیسانس تو مایة مباهات من هستی.
چون وقتی در یک مسئله ای بین آقا و خانم تنشی بوجود می آید آن موقع آقا یاد مدرک تحصیلی خانم می افتد و می گوید «چیه می خواهی مدرک تحصیلی ات را به رخم بکشی؟»
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

نفوذی ها ، ساواک ، موساد و طرح جوش


مدتی قبل مشغول پژوهش بر روی مطالب نفوذی های (و جاسوسی های) اول انقلاب بودم تا برای گردآوری و انتشار کتاب آنها را آماده کنم که مجموعه مقالاتی از دکتر عبدالله شهبازی که در سال 1390 در سایت خبرآنلاین منتشر شده بود را پیدا کردم و در 2-3 ساعت تمامی آن را که بالغ بر 48 صفحه بود خواندم.

تیمسار نعمت الله نصیری( رئیس وقت ساواک) در کنار مامور موساد در یک مهمانی

پیش از این درباره طرح مخفی جوش ( مخفف جستجو و شکار) که درباره نفوذی های ساواک در بدنه انقلابیون در آستانه انقلاب اسلامی و طرح های دیگر همانند خشایار و ... چیزهایی خوانده بودم و منتشر کرده بودم اما مطلب عبدالله شهبازی از نظر پیوستگی با طرح جوش و خشایار قابل تامل و تعمق است. شهبازی درباره قبل از انقلاب اسلامی و طرح های ساواک در آن ایام برای نفوذ در گروه های فلسطینی و کمک به موساد مقاله نوشته و منتشر کرده است و طرح جوش و طرح های جاسوسی دیگر بر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »